Privacybeleid

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, skypenaam. En indien coaching zakelijk is: naam en adresgegevens bedrijf, naam en contactgegevens sponsor
 • Persoonlijke informatie die relevant is voor coaching en die je zelf verstrekt zoals
  • geboortedatum
  • voornamen van partner en kinderen
  • familieachtergrond
  • medische gegevens
  • professionele achtergrond
  • opleiding
  • wat je wilt veranderen, wat je lastig vindt.

Ik gebruik je gegevens voor de volgende doelen:

 • Om je goed te kunnen coachen
 • Voor praktische zaken zoals je bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, en het toezenden van facturen.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen voor de verschillende (categorieën) van persoonsgegevens zijn: contactgegevens: 7 jaar voor de belastingdienst. Persoonlijke gegevens worden binnen een jaar na afronden van de opdracht verwijderd.

Cookies

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Met wie ik je gegevens deel

Ik verkoop je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken met jouw toestemming indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe ik je gegevens beveilig

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karinvgrunsven@hetnet.nl.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je me kunt vragen jouw gegevens naar een andere, door jou genoemde professional of organisatie te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar karinvgrunsven@hetnet.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons